OMOTENASHI T-girls 考案メニュー

拓殖大学の学生と職員のプロジェクトチーム「OMOTENASHI T-girls」考案メニュー

「春野菜のオムライス~ホワイトソースかけ~&苺のパンナコッタ」

拓殖大学文京キャンパス学生食堂